Säännöt

  • Kilpailijoilla tulee olla mukanaan matkapuhelin poikkeustilanteiden varalta.
  • Kilpailijoiden tulee käyttää kypärää.
  • Sähköpyörien tulee olla maantieliikennekelpoisia.
  • Kilpailijoiden suositellaan pitävän mukana riittävät pyöränhuoltotarvikkeet.
  • Kilpailija, joka ei kierrä koko reittiä merkitään keskeyttäneeksi.
  • Kilpailijat ovat velvollisia auttamaan loukkaantunutta pyöräilijää tapaturmatilanteessa.
  • Kilpailijoiden tulee huolehtia itse vakuutusturvastaan.
  • Roskaaminen on ankarasti kiellettyä; roskaaminen voi johtaa aikasakkoon tai hylkäämiseen.
  • Osallistujien on ehdottomasti noudatettava järjestäjien heille antamia ohjeita.